DrukujDrukuj

Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

Autor:
pestap
Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

Toruń to pierwsze miasto w powojennej historii Polski, które posiada nowy gmach muzeum sztuki współczesnej. Ostatni tego typu obiekt wybudowano w 1930 r. w Łodzi. Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" to pierwszy od 1939 r., całkowicie od podstaw wybudowany obiekt służący prezentacji sztuki najnowszej. Powołane zostało w lutym 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji programu operacyjnego MKiDN "Znaki Czasu".
CSW.jpg
27 października 2006 r. wmurowany został kamień węgielny, a już w grudniu 2007 r. zakończona została budowa Centrum. 14 czerwca 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie CSW dla publiczności.

Głównym jego zadaniem instytucji jest gromadzenie dzieł sztuki oraz tworzenie lokalnych kolekcji sztuki krajowych i zagranicznych artystów współczesnych. Oprócz tego CSW jest miejscem innych działań wspierających kulturę: wystaw czasowych czy odczytów. W CSW działa także Kino Centrum, którego program skupia się na prezentacji najnowszego dorobku kinematografii. Sięga do dorobku twórców polskich i zagranicznych i stawia na "ambitne kino".

Brak głosów