DrukujDrukuj

Jakub Sulecki

Autor:
ewita420
Współautorzy:
  • pestap
Jakub Sulecki /1862-1941/

Jakub Sulecki (1862-1941) - senior polskich działaczy społecznych w Toruniu w latach zaboru pruskiego i w okresie międzywojennym.

Urodził się w Grębocinie k.Torunia. Był mistrzem malarskim.Nauki w tym zakresie pobierał w Poznaniu.Od 1886r. zamieszkał w Toruniu,który był wówczas najsilniejszym ośrodkiem polskości na Pomorzu Gdańskim.
W Toruniu dał się on poznać jako zdolny i energiczny organizator i mówca. Należał do grona założycieli Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", którego prezesem był w latach 1900-1920 r. Udzielał się też w Towarzystwie Przemysłowym w Toruniu, w Tow.Wzajemnej Pomocy Robotników i Rzemieślników (był wiceprezesem) oraz w Tow. Śpiewu "Lutnia" którego prezesem był w latach 1905-06.

Walczył o polską reprezentację w Radzie Miejskiej Torunia, w sejmie pruskim i w parlamencie niemieckim. Brał czynny udział w polskim życiu kulturalnym i artystycznym Torunia jako malarz i dekorator a nawet aktor w przedstawieniach patriotycznych np. dot. 300 rocznicy śmierci
Piotra Skargi, czy 100 rocznicy śmierci T. Kościuszki w 1917r. J.Sulecki był też organizatorem nielegalnych kursów nauki j.polskiego i tworzenia bibliotek Tow. Czytelni Ludowych.

Brał czynny udział w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach.Za swoją działalność w dn. 9.12 1923r. Jakub Sulecki oznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "Polonia Restituta". W okresie trwania II wojny światowej w dn.14.05.1941 78-letni J.Sulecki został aresztowany przez okupantów wraz z innymi działaczami "Sokoła" wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sztutthofie.Tam po wielu torturach, którym zostali poddani nowi więźniowie; J.Sulecki został w dn.19.05.41r. powieszony na placu apelowym obozu. Jego los podzielili wkrótce inni członkowie "Sokoła".

Nazwisko J.Suleckiego zostało upamiętnione w nazwie ulicy toruńskiej dzielnicy Rubinkowo III.

Źródło

  • Rocznik Torunski 16/1983
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)