Autor:
pestap
Współautorzy:
 • macwoj
Bydgoszcz

Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu położone nad rzeką Brdą, jego wschodni fragment graniczy na Wiśle, jest siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego i największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego. Około 357 tys. mieszkańców. Bydgoszcz jest także siedzibą ziemskiego powiatu bydgoskiego.

Historia

Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie w 1346 roku, nadał je Król Polski, Kazimierz Wielki. Pierwsze ślady osadnictwa na bydgoskich ziemiach można odnaleźć już z X wieku. W 1238 roku był zbudowany warowny gród, a osada nosiła prawdopodobnie nazwę Budegac. 19 kwietnia 1346 r. w Brześciu Kujawskim król Polski, Kazimierz Wielki, nadaje Bydgoszczy prawa miejskie. W 1347 stoi już wielki zamek obronny o dwóch wieżach, w tym jednej wieży bramnej. Znajdował się nad brzegiem Brdy, przy zbiegu dzisiejszych ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku. Przez wiele lat miasto pełniło rolę obronną i rozwijało się jako gród handlowy.

Zabytki

 • Mury miejskie
 • Kościół Farny
 • Kościół Bernardynów
 • Klasztor Bernardyński
 • Kościół Klarysek
 • Klasztor Klarysek
 • Kolegium Jezuickie
 • Kanał Bydgoski
 • Gmach Biblioteki Miejskiej
 • Spichrze nad Brdą
 • Gmach Urzędu Wojewódzkiego
 • Wenecja Bydgoska

Zobacz też: Bydgoszcz - osada w województwie pomorskim

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.8 (13 głosów)